image

Hinnasto lukuvuosi 2018-2019

SYYSLUKUKAUSI ALKAA 03.09.2018 JA PÄÄTTYY 21.12.2018

HINNAT                             4 krt / kk
20 min 16,00 €                        64 €                   
30 min 24,00 €                        96 €                   
45 min 32,00 €                      128 €

Lukukausimaksut tulee maksaa laskun eräpäivään mennessä ja maksamatta jättäminen aiheuttaa
opintojen keskeytyksen. Maksukehoitus 10,-.

Poissaolot tai tuntien siirtäminen

Opettaja on velvollinen korvaamaan peruuttamansa tunnin tai hän järjestää sijaisen.
Oppilaan poissaolosta ei tuntia korvata.
Erityistapauksissa (pitkät sairaudet tms.) toimitetaan tarvittavat todistukset; esim. lääkärintodistus.
Muissa tapauksissa mahdollisista ”rästitunneista” neuvotellaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Opintojen keskeyttäminen

Oppilaan keskeyttäessä opinnot syyslukauden aikana, korvausta takaisin ei suoriteta. Mikäli oppilas
keskeyttää opinnot kevätlukukaudeksi, siitä on ilmoitettava Roseliaan viimeistään 31.12.2018.